Lucrări Științifice Management Agricol

 
The results of the scientific research, conducted in our faculty are published annually in a volume entitled "Scientific Research. Agricultural Management."

The volume of scientific papers is rated in CNCSIS B+ classification and also indexed in the following International Data Base: EBSCO, CABI full text.

 

Rezultatele cercetării stiintifice, desfasurate in facultatea noastra, sunt publicate anual intr-un volum intitulat "Lucrări Științifice. Management Agricol."

Volumul de lucrari stiintifice este incadrat in clasificarea CNCSIS, categoria B+ și este indexat în următoarele Baze de Date Internaționale: EBSCOCABI Full Text.

Announcements

 

MULTIDISCIPLINARY CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT, Section MANAGEMENT OF SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT - 2020

 

Dezvoltarea durabilă este soluția pe care trebuie să o adoptăm pentru a putea face față provocărilor secolului XXI. Trăim într-o perioadă marcată de procesul de globalizare, de accentuare a inegalităților și de agravare a problemelor de mediu. Un rol important în rezolvarea acestor probleme revine educației, aceasta având un impact catalizator asupra bunăstării indivizilor și asupra viitorului planetei noastre.

Într-un an aniversar pentru universitatea noastră, ˮ75 de ani de existență și de activitate de cercetare-dezvoltare- inovareˮ, Facultatea de Management și Turism Rural are onoarea de a vă invita să sărbătorim împreună și de a participa la „MULTIDISCIPLINARY CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT”, Section „MANAGEMENT OF SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT”, eveniment ce va avea loc în perioada 8-9 octombrie 2020.

  • Tema 1. Economie şi dezvoltare rurală
  • Tema 2. Management, marketing şi consultanţă agricolă
  • Tema 3. Finanţe, contabilitate şi legislaţie agrară
  • Tema 4. Turism

 

DATE IMPORTANTE:
15.08.2020 - înregistrare on-line și trimiterea lucrărilor in exenso pe www.lsma.ro
25.09.2020 - acceptarea lucrărilor
01.10.2020 - ultima zi de plată

 

INVITATIE

 

_________________________________

 

 

Sustainable development represents the solution, which we must adopt, in order to meet the challenges of the 21st century. We live in a period marked by the process of globalization, increasing
inequalities and aggravating environmental problems. Education plays an important role in solving these problems, which has a catalytic impact on the well-being of individuals and the future of our planet.

In an anniversary year for our university, ˮ75 years of existence and research-development- innovation activityˮ, the Faculty of Management and Rural Tourism has the honor to invite you to celebrate together and to participate to the "MULTIDISCIPLINARY CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT", Section "MANAGEMENT OF SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT", event that will take place on October 8-9, 2020.

  • Topic 1. Economics and rural development
  • Topic 2. Agricultural management, marketing and consultancy
  • Topic 3. Agricultural finance, accounting and legislation
  • Topic 4. Tourism


IMPORTANT DATE:
Until 15.08.2020 - online registration and paper in extenso on www.lsma.ro
25.09.2020 - paper acceptance
01.10.2020 - last day for the payment

 

INVITATION

 

 
Posted: 2020-04-08 More...
 
More Announcements...